Σας αρέσει να κολυμπάτε ελεύθερα ή με μασκοπέδιλα; Η Blue Adventures Diving  τώρα προσφέρει προγράμματα Ελεύθερης Κατάδυσης της PADI για αρχάριους και προχωρημένους δύτες. Ο στόχος μας είναι να διδάξουμε στους δύτες τις αρχές της ελεύθερης κατάδυσης και τις τεχνικές της άπνοιας σ’ ένα περιβάλλον που είναι όχι μόνο  διασκεδαστικό αλλά και ασφαλές.  Θα αναπτύξετε τις θεωρητικές σας γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες τόσο στην πισίνα όσο και στην θάλασσα. Ρωτήστε για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα Ελεύθερης Κατάδυσης που προσφέρουμε.

Basic Freediver Course

2 Ημέρες | Ηλικία 12+

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε κάθε ατόμου ώστε να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές για να καταδύεται με ασφάλεια υποβρυχίως με μια αναπνοή και να επανέρχεται στην επιφάνεια.  Το πρόγραμμα του Αρχάριου Ελεύθερου Δύτη της PADI αποτελείται από δύο τμήματα. Το κομμάτι της θεωρίας και αυτό της πισίνας όπου θα μάθετε τις τεχνικές του κρατήματος της αναπνοής, στατική και δυναμική άπνοια και τις κατάλληλες διαδικασίες της συντροφικότητας.  Ο στόχος: Στατική άπνοια 90 δευτ. και δυναμική άπνοια 25 μέτρων. Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα του Αρχάριου Ελεύθερου Δύτη πρέπει να είστε τουλάχιστον 12 ετών, να έχετε ικανοποιητικές ικανότητες κολύμβησης και μια καλή φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

PADI Advanced Freediver Course

2 Ημέρες | Ηλικία 15+

Μάθετε να μένετε προοδευτικά περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα με μια αναπνοή. Το πρόγραμμα του Προχωρημένου Ελεύθερου Δύτη της PADI είναι σχεδιασμένο για εκπληρώνει την επιθυμία του κάθε δύτη να επιτυγχάνει περισσότερο χρόνο κατάδυσης και νέο μεγαλύτερο βάθος. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τρεις βασικά στάδια: Θεωρία, πρακτική σε πισίνα και  βουτιές στην θάλασσα. Ο στόχος μας είναι κάθε μαθητής να φτάσει στατική άπνοια στα 2 λεπτά και 30 δευτ., δυναμική άπνοια 50 μέτρων και ελεύθερη κατάδυση με σταθερά βάρη μέχρι τα 20 μέτρα βάθος. Κάθε δύτης θα εκπαιδευτεί στις διαδικασίες συντροφικότητας, διασωστικές τεχνικές καθώς και διατακτικές ασκήσεις και τεχνικές χαλάρωσης. Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να είστε τουλάχιστον 15 ετών και να έχετε το πιστοποιητικό του Ελεύθερου Δύτη της PADI (ή αντίστοιχο).

PADI Master Freediver Course

3 Ημέρες | Ηλικία 18+

Ανεβάστε τις τεχνικές σας στην ελεύθερη κατάδυση σε άλλο επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους ελεύθερους δύτες που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις καταδυτικές τους ικανότητες μέσω ειδικότερης εκπαίδευσης η οποία αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην στατική, δυναμική άπνοια και στην ελεύθερη καταβύθιση. Το πρόγραμμα του Ολοκληρωμένου Ελεύθερου Δύτη αποτελείται από τρία τμήμα, την θεωρία, την πρακτική σε πισίνα για την βελτίωση της στατικής και δυναμικής άπνοιας με στόχο τα 3 λεπτά και 30 δευτ. και 70 μέτρα αντίστοιχα, και τις καταδύσεις στην θάλασσα με σταθερά βάρη όπου το ζητούμενο είναι τα 27 μέτρα.  Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να κατέχετε το πιστοποιητικό του Προχωρημένου Ελεύθερου Δύτη ή αντίστοιχο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού.

Κάντε Κράτηση Τώρα Κάντε Κράτηση Τώρα